õõ   Patronat pro Restauració de la Església Vella de Xert i el seu entorn.

õõ   25 anys de l’inici de la restauració de l’Església Vella de Xert (1984-2009)

© Copyright J.M.C.. - 2009

http://www.chert.org